Stemmen door Stichting Administratiekantoor Unilever

Op grond van haar administratievoorwaarden, dient Stichting Administratiekantoor Unilever op aandelen waarvoor zij geen stemvolmachten heeft verleend of waarvoor zij geen steminstructies heeft ontvangen, in het belang van de certificaathouders te stemmen. Voordat zij echter een stem uitbrengt, zal Stichting Administratiekantoor Unilever zich ervan vergewissen dat zij over voldoende informatie beschikt om haar stemgedrag te bepalen.

Het stembeleid  van Stichting Administratiekantoor Unilever wordt onder andere bepaald door de statuten en de administratievoorwaarden van Stichting Administratiekantoor Unilever, en (indien van toepassing) de best practice bepalingen van de Nederlandse Code.

Indien een wijziging in de rechten van aandeelhouders Unilever N.V. wordt voorgesteld, zal Stichting Administratiekantoor Unilever van haar voornemen te stemmen kennis geven, zo mogelijk ten minste 14 dagen voorafgaand. Zij zal dit doen door middel van advertenties in landelijk verspreide kranten.

  1. Hier een image placeholder, maar dit moet natuurlijk een logo worden.

  2. Navigatie

    Deze navigatie is mobile friendly en bevat submenu's. De hoofdknoppen hebben 'hoverintent'.

  3. Frontslider

    Altijd in ontwikkeling zijnde frontslider. Hier met fixedheight en full width.