Stemmen door certificaathouders

Hoewel, formeel gezien aan certificaten geen stemrecht toekomt, worden certificaathouders met betrekking tot stemmen in de praktijk volledig gelijkgesteld met aandeelhouders volgens de volgende regels:

  • Een houder van certificaten van aandelen Unilever N.V. die een aandeelhoudersvergadering van Unilever bijwoont, hetzij persoonlijk hetzij per gevolmachtigde, ontvangt automatisch en zonder beperking een stemvolmacht van Stichting Administratiekantoor Unilever met betrekking tot de aandelen gehouden door Stichting Administratiekantoor Unilever. Certificaathouders mogen stemmen naar eigen goeddunken.
  • Een houder van certificaten van aandelen Unilever N.V. die niet de aandeelhoudersvergadering van Unilever N.V. bijwoont en die deelneemt aan het Communicatiekanaal Aandeelhouders kan ook bindende steminstructies geven aan Stichting Administratiekantoor Unilever. Hetzelfde geldt voor certificaathouders die buiten het communicatiekanaal instructies geven aan Stichting Administratiekantoor Unilever.
  1. Hier een image placeholder, maar dit moet natuurlijk een logo worden.

  2. Navigatie

    Deze navigatie is mobile friendly en bevat submenu's. De hoofdknoppen hebben 'hoverintent'.

  3. Frontslider

    Altijd in ontwikkeling zijnde frontslider. Hier met fixedheight en full width.