Oprichting en overdracht van administratie

Stichting Administratiekantoor Unilever is bij notariële akte opgericht op 31 oktober 2005 en vervolgens is op 13 januari 2006, eveneens bij notariële akte, de overdracht van de administratie van de aandelen Unilever NV geëffectueerd. De administratievoorwaarden van Stichting Administratiekantoor Unilever zijn vastgelegd op 2 november 2005 en laatstelijk gewijzigd op 10 juli 2015, bij notariële akte.

Stichting Administratiekantoor Unilever heeft een overeenkomst gesloten met IQ EQ Custody B.V.  voor het voeren van de financiële administratie van Stichting Administratiekantoor Unilever.

Het bestuur laat zich bijstaan door Loyens & Loeff N.V. (kantoor Rotterdam) voor secretariële ondersteuning en voor juridische advisering in algemene zin en door IQ EQ Custody B.V. te Amsterdam voor de administratie van de certificaten van de stichting.

  1. Hier een image placeholder, maar dit moet natuurlijk een logo worden.

  2. Navigatie

    Deze navigatie is mobile friendly en bevat submenu's. De hoofdknoppen hebben 'hoverintent'.

  3. Frontslider

    Altijd in ontwikkeling zijnde frontslider. Hier met fixedheight en full width.