Geschiedenis

In de algemene vergaderingen van aandeelhouders Unilever N.V. van 12 mei 2004 en van 10 mei 2005 is de Nederlandse Corporate Governance Code (de 'Nederlandse Code') besproken. In deze vergaderingen is geconstateerd dat de regelingen betreffende de uitgifte van certificaten van aandelen (certificering) bij Unilever N.V. (hoewel nagenoeg geheel in overeenstemming met de Nederlandse Code) in een enkel opzicht afwijken van de aanbevelingen van de Nederlandse Code, met name vanwege het feit dat het toenmalige administratiekantoor, N.V. Nederlandsch Administratie- en Trustkantoor ('Nedamtrust'), een naamloze vennootschap was, waarvan de leden van het bestuur op grond van het Burgerlijk Wetboek benoemd werden door de vergadering van aandeelhouders van Nedamtrust. Volgens de Nederlandse Code dient een administratiekantoor echter een onafhankelijk bestuur te hebben, dat de bevoegdheid heeft zijn eigen leden te benoemen. Om hieraan tegemoet te komen, is op de aandeelhoudersvergadering van Unilever N.V. van 12 mei 2004 aangekondigd dat Unilever N.V. verwachtte dat in 2005 voorstellen verdergaande naleving van de Nederlandse Code aan certificaathouders zouden worden gedaan.

Naar aanleiding van dit voorstel heeft de vergadering van houders van (door Nedamtrust uitgegeven) certificaten van aandelen Unilever N.V. op 13 oktober 2005 besloten de administratie van de aandelen Unilever N.V. over te dragen aan een nieuw onafhankelijk administratiekantoor, "Stichting Administratiekantoor Unilever" (Stichting Administratiekantoor Unilever). 

  1. Hier een image placeholder, maar dit moet natuurlijk een logo worden.

  2. Navigatie

    Deze navigatie is mobile friendly en bevat submenu's. De hoofdknoppen hebben 'hoverintent'.

  3. Frontslider

    Altijd in ontwikkeling zijnde frontslider. Hier met fixedheight en full width.