Doelstelling

De doelstellingen van Stichting Administratiekantoor Unilever zijn, kort gezegd:

  • Het uitgeven van certificaten van aandelen
  • Het voeren van de administratie van de aandelen waarvoor zij certificaten heeft uitgegeven
  • Het uitoefenen van stemrecht op deze aandelen in het belang van de certificaathouders, voorzover de certificaathouder niet heeft aangegeven zelf het stemrecht te willen uitoefenen.
  1. Hier een image placeholder, maar dit moet natuurlijk een logo worden.

  2. Navigatie

    Deze navigatie is mobile friendly en bevat submenu's. De hoofdknoppen hebben 'hoverintent'.

  3. Frontslider

    Altijd in ontwikkeling zijnde frontslider. Hier met fixedheight en full width.