Certificaten van aandelen

Er zijn certificaten uitgegeven voor ongeveer 74% van de gewone aandelen Unilever N.V..

De certificaten voor de gewone aandelen Unilever N.V. (ISIN NL0000009355) zijn genoteerd op Euronext Amsterdam. Hoewel technisch niet correct, worden de certificaten vaak aangeduid als gewone aandelen Unilever N.V. De gewone aandelen Unilever N.V. (ISIN NL0000388619) zijn ook genoteerd op Euronext Amsterdam en, in de vorm van New York Registry Shares, op de effectenbeurs van New York.

Certificaathouders hebben recht op de dividenden die worden uitbetaald op de door Stichting Administratiekantoor Unilever gehouden onderliggende aandelen.
Ingevolge een met Unilever N.V. gemaakte afspraak stelt Unilever N.V. dividenden rechtstreeks ter beschikking aan certificaathouders.

Het doel van de certificering van aandelen Unilever N.V. is het voorkomen dat een toevallige minderheid van aandeelhouders als gevolg van absenteïsme bij een algemene aandeelhoudersvergadering van Unilever N.V., het besluitvormingsproces beheerst. De opkomstcijfers bij de algemene aandeelhoudersvergaderingen van Unilever N.V. zijn relatief laag. In 2015, 2016, 2017 en 2018 was (exclusief de door Stichting Administratiekantoor Unilever gehouden aandelen) respectievelijk  43,3%, 51,03%, 46,91% en 63,05% van de gewone aandelen vertegenwoordigd.

  1. Hier een image placeholder, maar dit moet natuurlijk een logo worden.

  2. Navigatie

    Deze navigatie is mobile friendly en bevat submenu's. De hoofdknoppen hebben 'hoverintent'.

  3. Frontslider

    Altijd in ontwikkeling zijnde frontslider. Hier met fixedheight en full width.