Curriculum Vitae J.H. Schraven

 

Jacques H. Schraven (1942) was tot 2019 president-commissaris van Tata Steel Nederland B.V. en een non-executive director van Tata Steel Limited (India).

Van 1999 tot 2005 was hij voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO-NCW. Daarvoor was hij president-directeur van Shell Nederland B.V.

Na de militaire dienst als reserve officier studeerde hij Nederlands recht aan de Radboud Universiteit. In 1968 trad hij in dienst bij de bedrijfsjuridische afdeling van de Koninklijke Shell Groep in Den Haag. Hij vervulde juridische, financiële en commerciële functies in Nederland, Curaçao, Venezuela en het Verenigd Koninkrijk. In 1984 ging hij naar Buenos Aires als directievoorzitter van de Shell maatschappijen in Argentinië. Aansluitend was hij een directeur van het corporate centre binnen de kantoren van de Groep in Londen en Den Haag, verantwoordelijk voor juridische zaken en intellectueel eigendom.

In de periode 1999-2005 was hij plaatsvervangend voorzitter van de Sociaal Economische Raad. Daarnaast was hij voorzitter van de Stichting van de Arbeid en lid van de Bankraad. Tevens was hij vicevoorzitter van Business Europe, de Europese werkgeversorganisatie.

De heer Schraven is thans voorzitter van het bestuur van Stichting Administratiekantoor Unilever en van de Stichting Preferente Aandelen B KPN. Buiten het bedrijfsleven vervult hij toezichthoudende functies bij de Stichting Sociaal Economisch Onderzoek (SEO) en The Hague Institute for the Internationalisation of Law (HiiL).

De heer Schraven is gehuwd en heeft een dochter en twee zoons. Zijn hobby’s zijn klassieke muziek en jazz, beeldende kunst, zeilen en golf.

  1. Hier een image placeholder, maar dit moet natuurlijk een logo worden.

  2. Navigatie

    Deze navigatie is mobile friendly en bevat submenu's. De hoofdknoppen hebben 'hoverintent'.

  3. Frontslider

    Altijd in ontwikkeling zijnde frontslider. Hier met fixedheight en full width.