Bestuur

Stichting Administratiekantoor Unilever is, binnen de grenzen van haar doelstellingen, volledig autonoom en heeft een bestuur dat onafhankelijk is van Unilever N.V. Het bestuur van Stichting Administratiekantoor Unilever benoemt zijn eigen leden, zonder dat goedkeuring of medewerking van Unilever N.V. vereist is. Iedere certificaathouder kan personen aanbevelen voor benoeming. In beginsel worden bestuursleden van Stichting Administratiekantoor Unilever benoemd voor een periode van 4 jaar. Zij mogen worden herbenoemd voor maximaal twee aanvullende termijnen. Het bestuur heeft een rooster van aftreden van haar bestuurders opgesteld.

De huidige bestuursleden van Stichting Administratiekantoor Unilever en de data waarop zij volgens het rooster zullen aftreden zijn:

 • J.H. Schraven

  Voorzitter

  Bekijk CV

  De heer Schraven is voor de tweede maal herbenoemd op 31 januari 2014. Zijn huidige termijn is verlengd met twee jaar en eindigt bij aanvang van de eerstevolgende bestuursvergadering die wordt gehouden in 2020.

 • P.M.L. Frentrop

  Bestuurslid

  Bekijk CV

  De heer Frentrop is benoemd op 10 februari 2017. Zijn termijn eindigt op de datum van de eerstvolgende bestuursvergadering die gehouden wordt na het verstrijken van een periode van vier jaar na de benoeming.
 • A. Nühn

  Bestuurslid

  Bekijk CV

  De heer Nühn is benoemd op 10 februari 2017. Zijn termijn eindigt op de datum van de eerstvolgende bestuursvergadering die gehouden wordt na het verstrijken van een periode van vier jaar na de benoeming.
 • C.M.S. Smits-Nusteling

  Bestuurslid

  Bekijk CV

  Mevrouw Smits-Nusteling is voor de eerste keer herbenoemd. Deze herbenoeming is op 16 april 2019 van kracht geworden. Haar huidige termijn eindigt op de datum van de eerstvolgende bestuursvergadering die wordt gehouden na het verstrijken van een periode van vier jaar na de herbenoeming.

Bij een tussentijds aftreden zal het nieuw benoemde bestuurslid de plaats in het rooster van aftreden innemen van zijn of haar voorganger.

 1. Hier een image placeholder, maar dit moet natuurlijk een logo worden.

 2. Navigatie

  Deze navigatie is mobile friendly en bevat submenu's. De hoofdknoppen hebben 'hoverintent'.

 3. Frontslider

  Altijd in ontwikkeling zijnde frontslider. Hier met fixedheight en full width.