Nieuws 2020

 • 1 december 2020

  Inwerkingtreding overgangsbepaling statuten en administratievoorwaarden

  In verband met het van kracht worden van de grensoverschrijdende fusie tussen Unilever Plc als verkrijgende vennootschap en Unilever N.V. als verdwijnende vennootschap, per 29 november 2020 om 1:01 uur (Nederlandse tijd), zijn de overgangsbepaling zoals opgenomen in de statuten en de (tweede) overgangsbepaling zoals opgenomen in de administratievoorwaarden van Stichting Administratiekantoor Unilever van kracht geworden.

 • 10 november 2020

  Statutenwijziging en wijziging administratievoorwaarden

  Met het oog op de op 11 juni 2020 door Unilever N.V. aangekondigde ‘Unificatie’ in de vorm van een grensoverschrijdende fusie tussen Unilever Plc als verkrijgende vennootschap en Unilever N.V. als verdwijnende vennootschap, zijn de statuten en de administratievoorwaarden van Stichting Administratiekantoor Unilever op 9 november 2020 gewijzigd.

  De doorlopende tekst van de statuten na de wijziging treft u aan onder ‘Downloads’ / ‘Statuten’.

  De doorlopende tekst van de administratievoorwaarden na de wijziging treft u aan onder ‘Downloads’ / ‘Administratievoorwaarden’.

 • 15 september 2020

  Het bestuur doet hierbij mededeling van haar voornemen tot wijziging van de administratievoorwaarden van Stichting Administratiekantoor Unilever.

  Aanleiding voor de wijziging van de administratievoorwaarden is de door Unilever N.V. op 11 juni 2020 aangekondigde ‘Unificatie’ (zie onderstaande nieuwsbericht). De woordelijke tekst van de voorgenomen wijziging van de administratievoorwaarden alsmede een toelichting daarbij treft u aan onder ‘Downloads’ / ‘Administratievoorwaarden

  Naast de administratievoorwaarden zullen ook de statuten van Stichting Administratiekantoor Unilever worden gewijzigd met het oog op de ‘Unificatie’. Om dit mogelijk te maken is op 14 september 2020 reeds een eerste beperkte wijziging doorgevoerd in de statuten. Voor het nemen van het besluit tot deze statutenwijziging zijn de oud-bestuursleden mevrouw Smits-Nusteling en de heer Nühn tijdelijk opnieuw in functie geweest als bestuurslid.

 • 3 augustus 2020

  Op 11 juni 2020 kondigde Unilever N.V. haar plannen aan om de bestaande duale organisatiestructuur (Unilever N.V./Unilever PLC) samen te voegen. De zogenaamde ‘Unificatie’.

  Het voornemen van Unilever is de Unificatie te laten plaatsvinden door middel van een grensoverschrijdende fusie waarbij Unilever N.V. zal fuseren met Unilever PLC, met Unilever PLC als resulterende entiteit. Voor meer informatie over de voorgenomen Unificatie verwijzen wij naar de website van Unilever via de onderstaande link:

  https://www.unilever.com/Images/announcement-unification-of-unilevers-legal-structure_tcm244-551229_en.pdf

  Unilever heeft aangekondigd dat bij de voorgenomen grensoverschrijdende fusie iedere aandeelhouder van Unilever N.V. één nieuw aandeel Unilever PLC zal ontvangen voor elk gehouden aandeel in het kapitaal van Unilever N.V. Dit geldt ook voor Stichting Administratiekantoor Unilever.

  Het bestuur van Stichting Administratiekantoor Unilever is voornemens de administratievoorwaarden en statuten van Stichting Administratiekantoor Unilever hierop aan te passen.

 1. Hier een image placeholder, maar dit moet natuurlijk een logo worden.

 2. Navigatie

  Deze navigatie is mobile friendly en bevat submenu's. De hoofdknoppen hebben 'hoverintent'.

 3. Frontslider

  Altijd in ontwikkeling zijnde frontslider. Hier met fixedheight en full width.