Nieuws 2019

 • 16 april 2019

  Benoeming mevrouw C.M.S. Smits-Nusteling

  Het bestuur heeft besloten tot herbenoeming van mevrouw C.M.S. Smits-Nusteling voor een periode van vier jaar. Deze herbenoeming is op 16 april 2019 van kracht geworden.

 • 21 januari 2019

  Voornemen tot benoeming

  Per de eerste vergadering van het bestuur van het Administratiekantoor die na 18 februari 2019 gehouden zal worden, ontstaat in het bestuur een vacature door het periodiek aftreden van mevrouw C.M.S. Smits-Nusteling. Via een mededeling aan de certificaathoudersvergadering van 30 november 2018 en op deze website is de certificaathouders tot en met 31 december 2018 gelegenheid geboden aanbevelingen te doen voor benoeming van een bestuurder voor de vacature. Mevrouw Smits-Nusteling heeft aangegeven beschikbaar te zijn voor herbenoeming.

  Het bestuur heeft geen aanbevelingen ontvangen.

  Het bestuur kondigt hierbij aan dat zij voornemens is in de vacature te voorzien door herbenoeming van mevrouw Smits-Nusteling. De benoeming zal zijn voor een periode eindigend op de datum van de eerstvolgende bestuursvergadering die gehouden wordt na het verstrijken van een periode van vier jaar na de benoeming.

 1. Hier een image placeholder, maar dit moet natuurlijk een logo worden.

 2. Navigatie

  Deze navigatie is mobile friendly en bevat submenu's. De hoofdknoppen hebben 'hoverintent'.

 3. Frontslider

  Altijd in ontwikkeling zijnde frontslider. Hier met fixedheight en full width.