Nieuws 2016

 • 19 december 2016

  Voornemen tot benoeming

  Per de vergadering van het bestuur van het Administratiekantoor die op 10 februari 2017 gehouden zal worden, ontstaat in het bestuur een vacature door het periodiek aftreden van de heer mr. P.P. de Koning. De heer De Koning is als gevolg van het bepaalde in artikel 6.5 van de statuten van het Administratiekantoor niet meer voor herbenoeming beschikbaar. Via een mededeling aan de certificaathoudersvergadering van 28 oktober 2016 en op deze website is de certificaathouders tot en met 30 november 2016 gelegenheid geboden aanbevelingen te doen voor benoeming van een bestuurder voor de vacature. Het bestuur heeft geen aanbevelingen ontvangen.

  Het bestuur kondigt hierbij aan dat zij voornemens is in de vacature te voorzien door benoeming van de heer dr. P. Frentrop per 10 februari 2017. Het bestuur is van mening dat de heer Frentrop gezien zijn kennis en ervaring uitstekend past binnen de voor vacatures opgestelde profielschets en is dan ook verheugd dat de heer Frentrop verklaard heeft deze functie op zich te willen nemen. De benoeming zal zijn voor een periode eindigend op de datum van de eerstvolgende bestuursvergadering die gehouden wordt na het verstrijken van een periode van vier jaar na de benoeming. De CV van de heer Frentrop treft u hieronder aan.

  Amsterdam, 19 december 2016

  Het bestuur van Stichting Administratiekantoor Unilever

  Profiel de heer dr. Paul Frentrop

 • 28 oktober 2016

  Aankondiging

  Stichting Administratiekantoor Unilever geeft hierbij kennis van het ontstaan van een vacature in het bestuur, ten gevolge van het periodiek aftreden van de heer mr. P.P. de Koning per de datum van de eerstvolgende vergadering van het bestuur in 2017, welke bestuursvergadering gepland staat op 10 februari 2017. Certificaathouders hebben overeenkomstig de administratievoorwaarden vanaf heden tot en met 30 november 2016 de gelegenheid personen voor benoeming tot bestuurder aan te bevelen aan het bestuur.

  Het bestuur heeft vorig jaar besloten de zittingstermijn van de heer A.A. Olijslager te verlengen met maximaal twee jaren om zo gelegenheid te krijgen naar een geschikte opvolging kandidaat te zoeken. Unilever is hierover geïnformeerd en kon zich hierin vinden. Het bestuur doet zijn uiterste best om een geschikte kandidaat te vinden en is in de goede hoop hierin te kunnen slagen begin 2017.

  Voor deze vacature stelt het bestuur de certificaathouders eveneens vanaf heden tot en met 30 november 2016 in de gelegenheid personen voor benoeming tot bestuurder aan te bevelen aan het bestuur.

  Voor de vervanging van de heren De Koning en Olijslager heeft het bestuur een profielschets opgesteld die op de website is gepubliceerd en die u kunt vinden onder het kopje ‘downloads’.

 • Januari 2016

  De eerstvolgende vergadering voor de houders van certificaten van aandelen Unilever N.V. staat gepland op vrijdag 28 oktober 2016 en zal worden gehouden te 3011 GA Rotterdam, Blaak 31, om 10.30 uur. De officiële aankondiging voor deze vergadering volgt.

 1. Hier een image placeholder, maar dit moet natuurlijk een logo worden.

 2. Navigatie

  Deze navigatie is mobile friendly en bevat submenu's. De hoofdknoppen hebben 'hoverintent'.

 3. Frontslider

  Altijd in ontwikkeling zijnde frontslider. Hier met fixedheight en full width.