Statuten

De statuten van Stichting Administratiekantoor Unilever zijn laatstelijk gewijzigd op 9 november 2020. Hieronder vindt u de doorlopende tekst van de thans geldende statuten.

 DLT statuten STAK Unilever N.V. per 9 november 2020

In de statuten is een overgangsbepaling opgenomen, die tot gevolg heeft dat per het moment van het van kracht worden van de grensoverschrijdende fusie tussen Unilever Plc als verkrijgende vennootschap en Unilever N.V. als verdwijnende vennootschap, een aantal artikelen van de statuten automatisch wordt gewijzigd.

Voornoemde overgangsbepaling is in werking getreden als gevolg van het van kracht worden van de grensoverschrijdende fusie tussen Unilever Plc als verkrijgende vennootschap en Unilever N.V. als verdwijnende vennootschap, per 29 november 2020 om 1:01 uur (Nederlandse tijd).

  1. Hier een image placeholder, maar dit moet natuurlijk een logo worden.

  2. Navigatie

    Deze navigatie is mobile friendly en bevat submenu's. De hoofdknoppen hebben 'hoverintent'.

  3. Frontslider

    Altijd in ontwikkeling zijnde frontslider. Hier met fixedheight en full width.