Administratievoorwaarden

De administratievoorwaarden van Stichting Administratiekantoor Unilever zijn laatstelijk gewijzigd op 9 november 2020. Hieronder vindt u de tekst van de thans geldende administratievoorwaarden.

 Administratievoorwaarden STAK Unilever N.V. per 9 november 2020  

In de administratievoorwaarden is een (tweede) overgangsbepaling opgenomen, die tot gevolg heeft dat per het moment van het van kracht worden van de grensoverschrijdende fusie tussen Unilever Plc als verkrijgende vennootschap en Unilever N.V. als verdwijnende vennootschap, een aantal artikelen van de administratievoorwaarden automatisch worden gewijzigd.

Voornoemde (tweede) overgangsbepaling is in werking getreden als gevolg van het van kracht worden van de grensoverschrijdende fusie tussen Unilever Plc als verkrijgende vennootschap en Unilever N.V. als verdwijnende vennootschap, per 29 november 2020 om 1:01 uur (Nederlandse tijd).

Voor meer informatie over de ‘Unificatie’ en de grensoverschrijdende fusie verwijzen wij u naar de website van Unilever (www.unilever.com/unification/documents).

Hieronder vindt u het ‘Reglement’ zoals vastgesteld op 27 november 2020, als bedoeld in artikel 14.2 van de Administratievoorwaarden

 Reglement omwisseling certificaten - aandelen

  1. Hier een image placeholder, maar dit moet natuurlijk een logo worden.

  2. Navigatie

    Deze navigatie is mobile friendly en bevat submenu's. De hoofdknoppen hebben 'hoverintent'.

  3. Frontslider

    Altijd in ontwikkeling zijnde frontslider. Hier met fixedheight en full width.