Administratievoorwaarden

De Administratievoorwaarden zijn laatstelijk gewijzigd op 10 juli 2015. Hieronder vindt u de tekst van de thans geldende administratievoorwaarden.

Content:  Administratievoorwaarden

Met het oog op de op 11 juni 2020 door Unilever N.V. aangekondigde ‘Unificatie’ in de vorm van een grensoverschrijdende fusie tussen Unilever Plc als verkrijgende vennootschap en Unilever N.V. als verdwijnende vennootschap, is het bestuur van Stichting Administratiekantoor Unilever voornemens de administratievoorwaarden en statuten te wijzigen. Het bestuur doet hierbij van het voornemen tot wijziging van de administratievoorwaarden mededeling overeenkomstig het bepaalde in artikel 14.1 sub (c) van de huidige administratievoorwaarden. De woordelijke tekst van de administratievoorwaarden zoals die na wijziging zullen luiden alsmede een toelichting bij de wijziging treft u hieronder aan.

 Voorgenomen wijziging administratievoorwaarden
 Toelichting bij voorgenomen wijziging van de administratievoorwaarden   

Voor meer informatie over de ‘Unificatie’ en de grensoverschrijdende fusie verwijzen wij u naar de website van Unilever (www.unilever.com/unification/documents).

  1. Hier een image placeholder, maar dit moet natuurlijk een logo worden.

  2. Navigatie

    Deze navigatie is mobile friendly en bevat submenu's. De hoofdknoppen hebben 'hoverintent'.

  3. Frontslider

    Altijd in ontwikkeling zijnde frontslider. Hier met fixedheight en full width.