Certificaathoudersvergadering 30 november 2018

De eerstvolgende vergadering is een vergadering van houders van certificaten van gewone aandelen Unilever N.V.

Vergadering
Bovengenoemde vergadering staat gepland op vrijdag 30 november 2018 om 10.30 uur en zal worden gehouden te 3011 GA Rotterdam, Blaak 31. De oproep tot de vergadering en andere relevante stukken treft u hieronder aan:

  Oproep vergadering
  Agenda met toelichting
  Volmacht


Geannuleerde Certificaathoudersvergadering 25 oktober 2018

Naar aanleiding van berichtgeving op 5 oktober 2018 door het bestuur van Unilever N.V. inzake intrekking van het voorstel tot ‘Simplificatie’, heeft het bestuur van de Stichting Administratiekantoor Unilever N.V. besloten de certificaathoudersvergadering, gepland voor 25 oktober 2018, te annuleren.

Het bestuur verwijst naar de oproeping tot de vergadering van houders van certificaten van gewone aandelen in Unilever N.V. van 11 september 2018, voor de certificaathoudersvergadering te houden om 10:30 uur op 25 oktober 2018.

Certificaathouders hoeven geen verdere actie te ondernemen met betrekking tot stemmen of volmachten met betrekking tot deze vergadering.


De documenten die op 11 september 2018 ter zake van de inmiddels geannuleerde certificaathoudersvergadering zijn gepubliceerd, zijn de volgende:

  Oproep vergadering
  Agenda met toelichting
  Volmacht
  Routebeschrijving
  Jaarverslag 1 juli 2017 - 30 juni 2018
  Stemvoornemen
  Concept akte van wijziging administratievoorwaarden
  Toelichting wijziging van administratievoorwaarden
  Doorlopende tekst van de administratievoorwaarden

  1. Hier een image placeholder, maar dit moet natuurlijk een logo worden.

  2. Navigatie

    Deze navigatie is mobile friendly en bevat submenu's. De hoofdknoppen hebben 'hoverintent'.

  3. Frontslider

    Altijd in ontwikkeling zijnde frontslider. Hier met fixedheight en full width.